Voortgang plan Heiligeboom

19 maart '24

In december 2023 is het ontwerpbestemmingsplan voor de ontwikkeling van project Heiligeboom ter inzage gelegd, waarbij iedereen in de gelegenheid is gesteld een formele reactie op het plan te geven. Met de ongeveer 220 woningen in het plan levert Heiligeboom een flinke bijdrage aan de afspraken in de Woondeal (een afspraak met het Rijk voor het bouwen van woningen).

Verkeersonderzoek

Bij de gemeente zijn diverse zienswijzen ingediend op het ontwerpbestemmingsplan. Deze zienswijzen dienen te worden beantwoord voordat het bestemmingsplan vastgesteld kan worden door de gemeenteraad. Eén van de veelgenoemde zorgen in de zienswijzen is de zorg over toenemende verkeersdruk op de wegen rondom het plangebied en de ontsluiting op de Oirschotseweg. Naar aanleiding daarvan is de gemeente gestart met een verkeersonderzoek; de resultaten daarvan worden in de zomer van 2024 verwacht. Voor zover we nu kunnen inschatten zal het in het meest gunstige geval tot oktober 2024 duren voordat we de volgende stap in de ontwikkeling van Heiligeboom kunnen zetten.

Wat betekent dit voor de planning?

  • September 2024: Vaststelling Bestemmingsplan
  • November 2024: Bestemmingsplan onherroepelijk
  • Zomer 2025: Meer informatie over de woningtypes, planning en verkoop       
  Nieuwsoverzicht
  Home