Terugkoppeling tweede informatieavond

12 juli '23

Op maandagavond 10 juli is de tweede informatieavond voor de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk “Heiligeboom” in Moergestel gehouden in Den Boogaard. In deze nieuwe wijk worden circa 200 woningen in een groene omgeving ontwikkeld door ontwikkelaar BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Benieuwd wat er deze avond gepresenteerd is?

Doel van de avond

De omwonenden van het plan zijn schriftelijk uitgenodigd en via de gemeentelijke website, social media kanalen en de website van Heiligeboom. Het doel van de avond was het presenteren van het stedenbouwkundig plan door de projectgroep (bestaande uit BPD, SVP, Haver Droeze en gemeente Oisterwijk) aan de aanwezigen, waarbij wordt toegelicht op welke wijze de input, die we de eerste informatieavond hebben opgehaald, in de plannen is verwerkt.

Gepresenteerde panelen

In de zaal stonden verschillende panelen verspreid met informatie over het plan, bijvoorbeeld over verkeer en mobiliteit, proces en planning, natuur en groen en de woonsferen in de drie gebieden (wonen aan de brink, wonen in de clusters en wonen op de erven). Via onderstaande button zijn de gepresenteerde panelen te bekijken.

Gepresenteerde panelen bekijken

Positieve sfeer

De sfeer in de zaal was positief. Er is veel vraag naar nieuwbouwwoningen in Moergestel. Hoewel de oplevering van de woningen nog enige jaren duurt waren veel aanwezigen geïnteresseerd in het kopen van een woning voor zichzelf of voor een kind. Informatie over woningtypologie en prijsklassen kon tijdens de avond nog niet worden verstrekt. De zorg over toenemende verkeersdrukte en de ontsluiting op de Oirschotseweg werd wederom veel geuit. Omwonenden zijn bang dat de woningen leiden tot nog meer auto’s op de Oirschotseweg, die nu al als druk en gevaarlijk wordt beschouwd. Deze zorgen worden nogmaals voorgelegd aan de gemeente, maar zijn niet belemmerend voor de verdere ontwikkeling van Heiligeboom.

We kijken terug op een geslaagde avond, iedereen hartelijk dank voor de aanwezigheid!

Inloopavond 10 juli 2023
Inloopavond 10 juli 2023
Inloopavond 10 juli 2023
  Nieuwsoverzicht
  Home