Opvolging eerste informatieavond

17 november '22

Op 21 september vond de eerste informatieavond voor omwonenden en belangstellenden van plan Heiligeboom, de nieuwe naam van Oostelvoortjes II, plaats. Tijdens de avond hebben we aangegeven dat we verwachtten nog in 2022 een tweede avond te organiseren. Hoe staan we er nu voor?

Waardevolle input

De opkomst op 21 september was groot en de input die we hebben opgehaald is voor ons als ontwikkelaar heel waardevol. We zijn met die input, samen met de gemeente Oisterwijk, aan de slag gegaan.

image alt

Verkeer & Mobiliteit

Veel van de tijdens de informatieavond en ook via mail daarna ontvangen vragen gingen over het onderwerp Verkeer & Mobiliteit. Zo maken omwonenden zich zorgen over de toename van verkeer over de Oirschotseweg en Heiligenboom ten behoeve van de ontsluiting van het nieuwe plan. Parallel aan de ontwikkeling van plan Heiligeboom is de gemeente Oisterwijk bezig met de opstart van een onderzoek naar de situatie en mogelijke oplossingen om de huidige verkeerssituatie in Moergestel voor wat betreft doorstroming en veiligheid te verbeteren. Zodra de resultaten van dit onderzoek bekend zijn, hebben we meer concrete antwoorden op de vragen over Verkeer & Mobiliteit.

We verwachten in het eerste kwartaal van 2023 de volgende informatieavond te kunnen organiseren.

  Nieuwsoverzicht
  Home